BEZOBSŁUGOWY MECHANICZNY PRZYTOROWY SYSTEM SMAROWANIA SZYN W ŁUKACH, IGLIC ROZJAZDOWYCH I ZESTAWOW KOŁOWYCH

Problem wzmożonego zużywania się szyn kolejowych na łukach, iglic rozjazdowych oraz zestawów kołowych w lokomotywach i wagonach jest problemem w kolejnictwie  powszechnym. Każdy właściciel infrastruktury kolejowej go zna oraz doskonale zdaje sobie sprawę z ogromu kosztów jakie pochłaniają częste acz niezbędne remonty tychże elementów infrastruktury kolejowej.


Firma RailTech Papla z Bielska-Białej ten problem rozwiązuje i wskazuje jak w sposób prosty zaoszczędzić pieniądze wydawane na:

 • napawanie, obracanie i wymianę szyn
 • przetaczanie i wymianę zestawów kołowych
 • napawanie i wymianę iglic rozjazdowych,

ponadto:

 • jak wyeliminować męczące piszczenie i zgrzytanie taboru pokonującego łuki
 • jak zmniejszyć zużycie energii trakcyjnej
 • jak zmniejszyć ryzyko wykolejania się taboru związanego ze zjawiskiem wspinania się koła po powierzchni bocznej szyny.

Mechaniczny bezobsługowy przytorowy system smarowania szyn kolejowych na łukach składa się z urządzenia smarującego brytyjskiej firmy QHi Rail współpracującego ze specjalistycznym czynnikiem smarującym  amerykańskiej firmy Whitmore’s.

Urządzeniem realizującym uzyskanie powyższych korzyści jest bezobsługowa, mechaniczna przytorowa smarownica brytyjskiej firmy QHi Rail, której RailTech Papla Spółka z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Turcję oraz Ukrainę.

Jest to urządzenie całkowicie mechaniczne, o bardzo prostej budowie, nie wymaga zewnętrznego źródła dostarczania energii w postaci doprowadzonego przewodu elektrycznego czy butli ze sprężonym gazem. Urządzenie napędzane jest energią kinetyczną przejeżdżającego taboru. Injekcja smaru inicjowana jest przejazdem każdej osi pojazdu szynowego przez urządzenie. System nie posiada żadnych elementów elektrycznych, elektronicznych ani pneumatycznych dzięki czemu:

 • jest bezawaryjny
 • jest praktycznie bezobsługowy
 • nie zakłóca sygnalingu
 • jest bardzo tani w eksploatacji.

System smarowania QHi Rail & Whitmore’s skonstruowany jest w taki sposób, że czynnik smarujący, po naciśnięciu popychacza pompy przez koło pojazdu szynowego wydatkowany jest na wewnętrzną pionową powierzchnie główki szyny. Z tego miejsca zabierany jest przez obrzeża kół.

W momencie, gdy tabor pokonuję łuk czy rozjazd, siła odśrodkowa spycha go do zewnątrz powodując tarcie obrzeża koła o wewnętrzną część główki szyny czy iglicę rozjazdu. Dzięki systemowi smarowania obrzeże koła kontaktuje się z szyną poprzez smar zapobiegając:

 • zużyciu kół, szyn i iglic,
 • wspinaniu się kół na szynę co powoduje ryzyko wykolejeń
 • generowaniu zanieczyszczenia środowiska hałasem
 • oraz zmniejszając zużycie energii trakcyjnej

System chroni więc infrastrukture i poprawia bezpieczeństwo w sposób kompleksowy.
Obrzeża kół nie pozostawiają smaru, tam gdzie nie jest on potrzebny czyli na odcinkach prostych toru, dzięki czemu można zminimalizować jego zużycie.
Smar nie dostaje się na górną powierzchnie główki szyny więc nie wpływa na przyspieszanie i hamowanie taboru.

Masz więcej pytań?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy skontaktować się z nami.

Jako wyłączny dystrybutor w Polsce urządzeń produkowanych przez brytyjską firmę QHi, dokonaliśmy instalacji trzech smarownic typu QHi Lubricurve PD 50 na liniach w Jamnicy i Tuchowie na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu w styczniu 2008. Po zakończeniu eksploatacji obserwowanej uzyskaliśmy pozytywne opinie na temat bezpieczeństwa systemu, oraz wpływu na zmniejszenie zużycia szyny w łuku, wydaną przez Politechnikę Krakowską.

Urządzenia firmy QHi Rail od dawna z powodzeniem pracują w różnych krajach świata. W samej Wielkiej Brytanii zainstalowanych jest ponad dwanaście tysięcy najróżniejszych produktów firmy QHi Rail.  Nawet producent szyn kolejowych – czeska Huta Tryniec posiada zainstalowane na swojej bocznicy nasze smarownice.

Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań, zarówno laboratoryjnych jak i poligonowych zrealizowanych we współpracy z Biurem Dróg Kolejowych PKP PLK, jednostką notyfikowaną, jaką jest Politechnika Krakowska, popartych ogromnym doświadczeniem z eksploatacji systemu zarówno w Polsce jak i w krajach zachodnich, potwierdzona została skuteczność zastosowanego rozwiązania, dająca ogromne oszczędności poprzez wydłużenie żywotności szyn, iglic rozjazdowych i zestawów kołowych taboru  nawet DZIESIĘCIOKROTNIE!.

Co więcej, w opinii jednego z największych przewoźników w kraju (posiadającego swoje bocznice między innymi na terenach kombinatów miedziowych) – zastosowanie naszego systemu ZAHAMOWAŁO (ZLIKWIDOWAŁO) zjawisko zużywania się szyn w łukach.

Uzyskane referencje od zarządców linii kolejowych w Anglii, USA, Kanadzie, Norwegii i innych krajach pozwalają nam zagwarantować bezawaryjne i bezobsługowe działanie urządzeń, oraz skuteczność działania środka smarnego amerykańskiej firmy Whitmore’s, który stanowi według uzyskanych opinii składnik systemu smarowania. Smar Whitmore’s jest biodegradowalny i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko dając jednocześnie doskonałe rezultaty i oszczędności.

Smar Whitmore’s jest biodegradowalny i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko dając jednocześnie doskonałe rezultaty i oszczędności. Dodatkowo montaż i demontaż urządzenia nie wymaga żadnej obróbki ubytkowej ani naddatkowej szyn, dzięki czemu montaż jest możliwy bez wstrzymywania ruchu na torze i trwa maksymalnie dwie godziny.

Badania laboratoryjne i poligonowe udowodniły, że w przypadku sytuacji incydentalnej (ingerencja w materię systemu osób do tego nieupoważnionych), kiedy smar dostanie się na górną część główki szyny, charakter przyspieszania i hamowania jest taki jak na szynie mokrej (po opadach deszczu).

Firma RTP daje gwarancję posmarowania łuków szyn minimum 2,5km od miejsca zainstalowania smarownicy. Podczas eksploatacji obserwowanej stwierdzaliśmy obecność smaru nawet do 7km od miejsca zainstalowania smarownicy.

Jego podstawowe zalety to:

 • certyfikowana biodegradowalność
 • naukowo i doświadczalnie poparta gwarancja bezpieczeństwa podczas stosowania
 • minimalne wahania zmian wartości lepkości dynamicznej w funkcji temperatury (otoczenia)
 • naukowo i doświadczalnie potwierdzony wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska hałasem generowanym przez tabor pokonujący łuki
 • smar pozostaje na torze w postaci filmu olejowego a nie tłustej warstwy uniemożliwiając przywieranie zanieczyszczeń do szyny
 • zmniejszanie ryzyka wykolejenia się taboru.

Nasz system posiada aprobatę:

 • Urządu Transportu Kolejowego
 • Zakładu Katedry Transportu Szynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Biura Dróg Kolejowych Polskich Kolei Państwowych
 • Biura Taboru PKP CARGO S.A.

Lista instalacji

Na chwilę obecną posiadamy setki instalacji w kraju i za granicą na szlakach kolejowych i na bocznicach przemysłowych. Na terenie Polski posiadamy instalacje w prawie każdym Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK. Posiadamy również między wieloma innymi przynajmniej po kilka instalacji na bocznicach przemysłowych takich zakładów jak:

 1. Lotos Kolej
 2. Orlen Koltrans
 3. Arcelor Mittal
 4. Pol-Miedź Trans
 5. Polska Grupa Energetyczna
 6. Polski Koncern Węglowy
 7. Polski Koncern Energetyczny
 8. Kolprem
 9. Jastrzębska Spółka Kolejowa
 10. PKP LHS
 11. Grupa Azoty
 12. Metro Warszawskie
 13. ENEA Wytwarzanie
 14. Energa SA
 15. GDF Suez
 16. Dalkia Polska
 17. PCC Intermodal
 18. DSDiK
 19. Transchem
 20. CMC Zawiercie
 21. Siarkopol SA
 22. ZiK Sandomierz
 23. MZK Toruńskich
 24. Budimex
 25. Pomorska Kolej Metropolitalna
 26. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Mamy zabudowane urządzenia smarujące w tunelu Metra Warszawskiego co świadczy o spełnianiu przez nasz system najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Nie chwilę obecną na terenie Polski i za granicą wszyscy nasi Klienci są zadowoleni z naszych rozwiązań i ich obsługi. Gorąco zachęcamy do wymiany poglądów na temat naszych systemów z Zarządcami infrastruktury wyposażonej w nasze rozwiązania oraz gorąco zapraszamy do kontaktowania się z nami celem zorganizowania spotkania, podczas którego będzie można zobaczyć jak działa nasz system w praktyce.

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania i zapraszam do współpracy.

Załączniki

Załączniki:

M E T R O W A R S Z A W S K I E – P O Ś W I A D C Z E N I E
CMC Zawiercie – Referencje
Charakterystyka Smaru
DSDiK – Potwierdzenie
ENEA Wytwarzanie – Opinia
Grupa Azoty – Koltar – Referencje
Katalog poglądowy
Karta charakterystyki smaru Whitmores’s Biorail
Kompania Piwowarska – Browar Tyski – Referencje
Kolej w Szklarskiej Porębie – Publikacja
Kolprem – Referencje
LOTOS Kolej Czechowicze-dziedzice – Opinia
LOTOS Kolej Gdańsk – Referencje
Lubelski Węgiel Bogdanka – Referencje
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Toruniu – Referencie
Ogólne informacje o produkcie
Ogólne informacje o smarze Whitmore’s Biorail
Opinia o systemie smarownia – Politechnika Krakowska
Opinia o systemie smarownia – Politechnika Krakowska – załączniki
Opinia Politechniki Krakowskiej dotycząca Sterowania Ruchem Kolejowym
Operator Logistyczny paliw Płynnych – Opinia
Orlen Koltrans – Opinia
Polska Grupa Energetyczna EC Bydgoszcz – Potwierdzenie
Polska Grupa Energetyczna Elektrowia Turów – Potwierdzenie
Polska Grupa Energetyczna EC Lublin – Potwierdzenie
PKP PLK Biuro Dróg Kolejowych – Opinia
PKP Cargotor – Referencje
PKP Cargo – Opinia
PKP Intercity – Opinia
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie – Opinia
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Krakowie – Referencje
PKP PLK ZakładLinii Kolejowych w Nowym Sączu – Referencje
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie – Referencje
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu – Referencje
PKP PLK Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
Pol-Miedź Trans – Opinia
Protokół oznacznia Biodegradacji smaru Whitmore’s Biorail
Pol-Miedź Trans – Opinia
Pol-Miedź Trans – Publikacja
Publikacja – Infrastruktura – Elamed
Spedkoks – Opinia
Smar Whitmore’s Biorail – Dane Techniczne
Smar Whitmores’s Biorail – Karta Bezpieczeństwa
Sistema Poland – Referencje
Tauron Wytwarzanie Łagisza – Opinia
Tauron Wydobycie – Kopalnia Janina – Publikacja 1
Tauron Wydobycie – Kopalnia Janina – Publikacja 2
Tramwaje w Ostravie – Referencje
Urząd Transportu Kolejowego – Opinia
Zakład Inżynierii Kolejowej – Potwierdzenie