RAIL TECH PAPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy, bez udziału człowieka.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 652 485,19 PLN

Całkowita wartość projektu: 944 184,46 PLN

Okres realizacji projektu: Od 2022-01-01 do 2023-08-31

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Innowacja technologiczna w projekcie polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy bez udziału człowieka. Produkt ten stanowić będzie innowację w skali światowej. Z kolei nowe rozwiązania organizacyjne polegają na usprawnieniu przeładunku produktów, wykonywania usług montażowych i serwisowych oraz organizacji szkoleń z obsługi systemu dla klientów.

Zakładane efekty:

W wyniku projektu Beneficjent wprowadzi unikalne rozwiązanie, które przyczyni się do utrzymania i wzrostu konkurencyjności oraz wprowadzi innowację organizacyjną. O innowacyjności produktu uzyskanej w wyniku realizacji projektu świadczą takie cechy jak: bezobsługowość i wykorzystanie inteligentnych technologii. Innowacja organizacyjna polegała będzie na zmianie organizacji pracy przedsiębiorstwa Beneficjenta oraz jego klientów, powstałej w wyniku dokonanych w ramach projektu zakupów, które wpłyną na m.in. skrócenie czasu montażu smarownic mechanicznych i przeładunków urządzeń, poprawę efektywności pracy Beneficjenta i jego klientów. Dotychczas Beneficjent był zmuszony do ręcznego załadunku urządzeń na samochody dostawcze, co generowało potrzebę zaangażowania wielu pracowników. Dodatkowo używane obecnie smarownice nie posiadają czujnika smaru, co powoduje konieczność częstych delegacji pracowników serwisowych do kontroli smarownic. Beneficjent w ramach projektu dzięki zakupom środków trwałych i wdrożeniu czujnika smaru poprawi efektywność pracowników swoich oraz klientów, którzy odpowiedzialni są za serwis torowisk.