Powstała w 2006 roku firma Rail Tech Papla Sp. Z.o.o prężnie działa na rynku kojejowym na terenie Polski, Czech i Słowacji. 

Firma Rail Tech Papla Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem uznanych cenionych światowych producentów kolejowych takich jak : Hasler Rail AG ze Szwajcarii, Metra Blansko a.s. z Republiki Czeskiej, Weighwell, Staytite, amerykańsko- brytyjskiej firmy Whitmore. Jest zarówno firmą handlową, w zakresie dostaw akcesoriów i części zamiennych do pojazdów szynowych, jak i firmą usługową, projektową i produkcyjną. W zakresie swojej działalności dostarcza części do taboru szynowego nowobudowanego, jak i części zamienne do wagonów i lokomotyw.

Firma RTP realizuje dostawy, wraz z projektowaniem i instalacją tachografów elektronicznych do lokomotyw oraz dostawą i montażem przytorowych urządzeń smarująctch szyny. W swojej ofercie firma posiada również szeroką gamę smarów używanych w kolejnictwie i przemyśle. Wykonuje także usługi diagnostyczne w zakresie ważenia pojazdów szynowych i dostarcza kompletne systemy ważenia pojazdów.

Na przestrzeni prawie dziesięciu lat działalności RTP zdobyła wszystkie wymagane świadectwa i certyfikaty. Posiada duże doświadczenie w branży, o którym świadczą zdobyte referencje.