Obszar zastosowania systemu pomiarowego MiniProf

System MiniProf BT jest doskonałym stało stykowym systemem pomiarowym wyposażonym w bezprzewodową
łączność Bluetooth, zapewniającym szybkie, wiarygodne pomiary profilu z ekstremalnie wysoka jakością.
Wyposażony w elastyczny i przyjazny dla użytkownika pakiet oprogramowania, który można łatwo
skonfigurować począwszy od podstawowego zakresu aż do pogłębionych analiz przeprowadzanych po
zakończeniu pomiarów, system MiniProf BT można wykorzystywać dla wielu celów we wszystkich typach profili
ł, szyn i hamulców. Pozwala on użytkownikowi na podejmowanie krytycznych decyzji dotyczących zakupu,
jakości i kwestii bezpieczeństwa, itp., a także stanowi wielką platformę na potrzeby badań i rozwoju na
całym świecie.

Zasady pomiarowe


Pomiary wykonywane przez system MiniProf BT charakteryzują się bezpośrednim stałym stykiem ostro
zakończonej sondy z powierzchnią danego profilu. Pełny styk ostro zakończonej magnetycznej sondy
minimalizuje wpływ oleju, smaru, brudu i innych substancji znajdujących się na profilu, ponieważ
„przecina“ się przez te warstwy. Zapewnia to stały kontakt z rzeczywistym profilem przez cały proces
pomiaru i minimalizuje wpływ operatora.
Zachowana jest spójność pomiarowa systemu MiniProf BT ze względu na unikalną zasadę wykorzystującą
małe magnetyczne kółko pomiarowe i dwa obracające się optyczne enkodery o wysokiej rozdzielczości,
które zapewniają przeprowadzanie pomiaru prostopadle do powierzchni całego profilu.
ZE względu na unikalne połączenie pomiaru przy stałym kontakcie, spójności i znakomitych optycznych
enkoderów o wysokiej rozdzielczości, system MiniProf BT zapewnia najwyższą dokładność, jak jest dostępna
dzisiaj na światowym rynku. Liczba 20 do 30 tys. poszczególnych punktów zebranych na jednym pojedynczym
profilu tworzy znakomity materiał do wykonania dokładnego pomiaru profilu z ekstremalnie wysokimi
dokładnościami

Masz więcej pytań?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy skontaktować się z nami.

Pełny styk i brak styku

System pomiaru przy pełnym styku pozwala zmierzyć dokładny profil. Kwestie związane z powierzchniowym brudem, olejem i smarem są w systemie MiniProf BT zminimalizowane dzięki stałemu stykowi sondy pomiarowej, która przecina się przez niepotrzebne warstwy na profilu. System pomiarowy, w którym nie ma kontaktu z powierzchnią, nie jest w pełnym styku z rzeczywistym profilem i dlatego też daje obrazy danej powierzchni wraz nieusuniętym brudem, olejem, itp. Systemy pomiarowe z pełnym stykiem nie są zakłócane przez światło odbijające się od powierzchni profilu albo przez wypolerowane powierzchnie profilu, jakie występują w nowo przetoczonych kołach, itp. Urządzenia bezstykowe mogą wykazywać niespójności, gdy używane są na powierzchniach odbijających światło, w jasnym świetle słonecznym, gdy występuje mgła, szron, wilgoć, itp., gdyż wpływa to na czułość nie kontaktowej metody zbierania danych

Najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne dane dostępne na rynku. Jego podstawowe zalety to:

Wiarygodność pełnego styku – zawsze pomiar prawdziwego profilu
Ostro zakończona pomiarowa sonda kołowa przecina się przez zanieczyszczenia powierzchniowe
Dane decyzyjne nigdy nie będą zafałszowane przez jakiekolwiek odbicie od powierzchni
Stały styk z profilem jest zapewniony przez magnetyczne kółko pomiarowe
Pomiary wspomagane ludzką wrażliwością na dotyk i wizualizacją w czasie rzeczywistym
Małe, szybkie i łatwe w użyciu nawet, gdy do pomiarów dostępna jest bardzo ograniczona przestrzeń

Kompletny i mocny pakiet oprogramowania – przetwarza wiarygodne dane w wiarygodne wyniki:

Używany w zakresie konserwacji zapobiegawczej, szlifowania, bezpieczeństwa, badań, kontroli
jakości itp.
Redukuje zużycie i koszty i przedłuża okres eksploatacji zasobów
Optymalizuje planowania prac konserwacyjnych
Zabezpiecza przed niespodziewanymi przestojami zasobów
Monitoruje i ocenia jakość wytwarzania i czynności konserwacyjne
Optymalizuje bezpieczeństwo, zwiększa komfort podróżowania i obniża hałas