Wzorcowanie/kalibracja urządzeń do badania nacisków zestawów kołowych cd.

Zakończyliśmy akcję wzorcowań urządzeń do badania nacisków zestawów kołowych należących do naszych Klientów.
Musieliśmy się zmierzyć z kilkoma przeciwnościami losu, jak chociażby na przykład fala silnych mrozów, która utrudnia komunikację samochodową ale dzielnie pokonaliśmy je wszystkie.

Wszystkie urządzenia zostały poddane wnikliwej kontroli przez fachowców z firmy serwisującej wagi oraz urzędnika z Urzędu Miar i Wag i nie wykazały żadnych usterek a wartości wskazań mieściły się w restrykcyjnych zakresach tolerancji.

Wszystkie urządzenia wróciły do Klientów w gwarantowanych przez nas terminach więc nikt nie miał przestojów w zaplanowanych działaniach z naszego powodu.

Wszystkich posiadających nasze urządzenia serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.