Zaawansowane systemy bezpiecznego przechowywania, identyfikacji, dystrybucji, przenoszenia i zarządzania gospodarką olejów przemysłowych.

Produkty OilSafe Advanced Bulk System pozwalają magazynować oleje różnej gęstości w wybranej wielkości zbiornikach usadowionych na stalowej ramie. Zbiorniki posiadają różne kolory w celu wyeliminowania możliwości pomyłki w identyfikacji środka smarnego. Rama wyposażona jest w pompy o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, filtry i osuszacze powietrza zapewniające czystość magazynowanego płynu. Układ posiada szereg rozwiązań sprawiających, że system jest bezpieczny w obsłudze, prosty i intuicyjny, a sposób w jaki przechowuje środki smarne jest zorganizowany i wydajny.

Prawidłowe przechowywanie i identyfikacja olejów pozwala utrzymać ich jakość i zapobiec przyszłym awariom powstałym w skutek użycia zanieczyszczonego lub niewłaściwego środka, wprowadzając oszczędności i przyczyniając się do zwiększenia profesjonalizmu linii produkcyjnych oraz warsztatów serwisowych i naprawczych.

Masz więcej pytań?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy skontaktować się z nami.

Systemy mogą zostać wyposażone w dedykowane akcesoria magazynowania oraz trwałe pojemniki olejowe kodowane kolorami kompatybilnymi z kolorami zbiorników pozwalają łatwo identyfikować i dystrybuować środki smarne przez osoby obsługujące system.

Mobilne zaawansowane systemy obsługi środków smarnych z filtrami, transportowane ręcznie luz za pomocą wózka widłowego.

Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania zestawów olejowych przystosowanych do dystrybucji bezpośrednio ze standardowych beczek 200L oraz pojemników 1000L, również wyposażonych w filtry i systemy bezpieczeństwa, napędzanych energią elektryczną lub sprężonym powietrzem.

OilSafe dostarcza również rozwiązania umożliwiające łatwe postępowanie z przepracowanym olejem.

CZYSTE POWIETRZE DO WEWNĄTRZ. WILGOĆ I CZĄSTECZKI NA ZEWNĄTRZ.

Jedna z najlepszych w branży serii odpowietrzników z osuszaczem Air Sentry, która ogranicza przedostawanie się cząsteczek i wilgoci do cieczy i urządzeń.

JEDNOSTKI FILTRACYJNE W WERSJI PRZENOŚNEJ I STACJONARNEJ

Zapewniają czystość, począwszy od miejsca przechowywania do miejsc zastosowania i zapobiegają wzajemnemu zanieczyszczeniu i niewłaściwemu stosowaniu cieczy dzięki kodowaniu kolorami, płaskiej powierzchni i niecieknącym szybkozłączkom.

Odkryj najczystszy i najbezpieczniejszy na rynku system filtracji

OCENA STANU CIECZY JEDNYM SPOJRZENIEM

System analizy cieczy Oilsafe pozwala uzyskać wiedzę o stanie cieczy użytkowanych w danym zakładzie przemysłowym bez wycieków, pęknięć i zniszczenia. Ocena ich stanu jest kluczowa w celu prowadzenia programu konserwacji najważniejszych maszyn przemysłowych. Ten unikatowy system pozwala na szybką i łatwą ocenę stanu cieczy obecnych w urządzeniach i pomaga zapewnić czystość, co z kolei przekłada się na zmniejszenie czasów przestoju i kosztów konserwacji.

KATALOGI PRODUKTÓW: